Privacyverklaring

St. Gregorius Hertme, gevestigd aan Lage Weide 23 7626LZ Hertme, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

St. Gregorius Hertme
Lage Weide 23
7626LZ Hertme
Nederland
https://www.percussion.group
+31742665219
KVK: 40073219

Persoonsgegevens die wij verwerken

St. Gregorius Hertme verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stgregorius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

St. Gregorius Hertme verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming

St. Gregorius Hertme neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St. Gregorius Hertme bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens
Bewaartermijn
Reden
Naam
3 jaar
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Telefoon
3 jaar
Om goederen en diensten bij u af te leveren
E-mailadres
3 jaar
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Adres
3 jaar
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Delen van persoonsgegevens met derden

St. Gregorius Hertme verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. St. Gregorius Hertme blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

St. Gregorius Hertme gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. St. Gregorius Hertme gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

St. Gregorius Hertme maakt ook gebruik van Google Analytics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies wordt bijgehouden hoe u bij ons terecht komt, waar u op klikt en u hoe lang u op onze website blijft. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Lees hier meer over het privacybeleid van Google en Google Analytics. Het is mogelijk dat Google uw gegevens op het verzoek van derden, bijvoorbeeld overheidsinstanties, aan het doorgeeft. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie hier voor een toelichting.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies op de website van St. Gregorius Hertme:

Cookie
Type
Domein
Door
Functie
Termijn
rc::a
Functioneel
google.com
Google
Bots lezen en filteren
Blijvend
rc::b
Functioneel
google.com
Google
Bots lezen en filteren
Sessie
rc::c
Functioneel
google.com
Google
Bots lezen en filteren
Sessie
rc::f
Functioneel
google.com
Google
Bots lezen en filteren
Sessie
_grecaptcha
Functioneel
percussion.group
Google
Spambescherming
6 Maand
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Gregorius Hertme en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stgregorius.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

St. Gregorius Hertme wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

St. Gregorius Hertme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stgregorius.nl

Cookies resetten

Als u onze cookies geaccepteerd hebt dan kunt u onderstaande knop gebruiken om deze te resetten.

Laatst aangepast op: 09-08-2023

Let's Stick Together

Een spectaculair concert samen met de Percussion Experience uit Lunteren.

Bestel tickets!

You have Successfully Subscribed!